Παρακίνηση για άσκηση του γονέα προς το παιδί και πόσο σημαντική είναι